Zorg


‘Soms is extra zorg nodig’

Sommige leerlingen hebben extra zorg en aandacht nodig tijdens hun schoolloopbaan. Eventuele problemen, die het leren en de persoonlijke ontwikkeling kunnen belemmeren, proberen we snel op te sporen. Vaak gebeurt dat al in de overdracht door de basisschool, maar we zetten zelf ook een aantal screenings- instrumenten in, onder andere voor het opsporen van dyslexie. Ook zijn er trainingen om te leren omgaan met faalangst en om de sociale vaardigheden te verbeteren. Zonodig doen we in overleg met de ouders een beroep op externe deskundigen.

 

De medewerkers in de zorg op het Kaj Munk College zijn:
dhr. J. van Ooijen
mevr. N. Bakker
mevr. E. Plasmans
mevr. A. Kelderman

mevr. M. Andrea

Klik op de Zorgkalender hieronder om te zien welke vormen van begeleiding er zijn en hoe je hiervoor in aanmerking komt.

 

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM)

Passend onderwijs realiseren we met elkaar. Het SWVAM ondersteunt scholen (VO) met geld, ervaring en kennis. We zorgen ervoor dat professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen. Klik voor meer informatie op het logo.