Zijn microalgen het groene goud van de toekomst?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden ontwerpen en bouwen leerlingen van 4V Technasium voor het vak O&O (onderzoek en ontwerpen) hun eigen algenreactor.

Wist je dat van de zuurstof (O2) die jij nu inademt 7 van de 10 deeltjes door algen geproduceerd zijn? Omdat 2/3 van het aardoppervlak uit water bestaat komt een groot deel van de O2 van algen uit de oceanen.

Aan de Wageningen University Research wordt in het AlgaePARC onderzoek gedaan naar eencellige algen in (zee-) water. Daarvan lijken duizenden soorten algen interessant.
Immers:
– Algen kunnen met fotosynthese CO2 vastleggen (klimaat) en zuurstof produceren.
– Uit de glucose die daarbij ontstaat kunnen andere koolhydraten, vetten en (met extra stikstof-N) eiwitten worden gevormd. Zo kunnen algen voor mens en dier een waardevolle voedselbron vormen.
– Ook kunnen algen dienen als grondstof voor de farmaceutische industrie, als pigment (kleurstof), als grondstof voor bioplastic of als biobrandstof (biodiesel, kerosine).

De opdrachtgever AlgaePARC daagt onze leerlingen uit om een proefopstelling (algenreactor) te bouwen waarin algen (specifiek: Chlorella Sorokiniana) zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Lukt het onze leerlingen om algen eenvoudig, rendabel en efficiënt te produceren?

Met hulp van onze fantastische TOA’s (Technisch Onderwijs Assistenten) hebben de leerlingen van 4V de handdoek opgepakt. In lokaal 111 zijn inmiddels zeven algenreactoren gebouwd. Verder is in het Skills lab nog een demoreactor geïnstalleerd. In eendrachtige samenwerking meten de leerlingen voor elke gekozen variabele nauwkeurig de meeropbrengst aan algengroei ten opzichte van de referentiereactoren. Hoe beïnvloeden variabelen zoals temperatuur, lichtkleur, zuurgraad, keuze medium en CO2 gehalte de opbrengst? Of schieten de algen onder bepaalde omstandigheden juist in de stress?

Medio juni hopen deze leerlingen hun onderzoek af te sluiten met de analyse en presentatie van onderzoeksresultaten die AlgaePARC helpen om kleinschalig laboratoriumonderzoek te vertalen naar grootschalige en rendabele kweek en productie van algen. Immers alleen dan hebben microalgen de kans om uit te groeien tot het groene goud van de toekomst die onze samenleving rendabel zal kunnen verduurzamen.