Ziekmelding leerling


Als een leerling door ziekte of anderszins (bijvoorbeeld dokter- of tandartsbezoek) verhinderd is de lessen bij te wonen, wordt dit door één van de ouders/verzorgers ‘s morgens vóór het eerste lesuur via het formulier ‘absentie leerling’ in de Kaj Munk app doorgegeven. Mocht dit niet lukken dan kunt u dit telefonisch aan school doorgegeven (023-5616198). Dit geldt zowel voor de eerste ziektedag alsook voor de eventuele volgende ziektedag(en).