Workshop reanimatie 4 mavo

Op dinsdag 24 november hebben de 4 mavo LO2 leerlingen deelgenomen aan een workshop basisvaardigheden reanimatie/AED door de organisatie ‘I save lives’.  De vakgroep LO doet mee met een nieuwe lesmethode ‘I save lives’, waardoor leerlingen een echt reanimatiediploma halen. Het is een nieuw lespakket voor het VO dat erop gericht is om de leerlingen d.m.v. een spel en een app te leren reanimeren. Het Kaj Munk College fungeert als pilot. Bas Westerweel, bekend van het televisieprogramma ‘Het Klokhuis’, was ook aanwezig. Hij is zelf op het voetbalveld in elkaar gezakt en gereanimeerd.

Na een stukje theorie zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan met ‘the serious game’. Dit spel leert hen op de juiste manier reanimeren en geeft de leerlingen direct feedback op hun handelen. De workshopleiders konden rekenen op de volle aandacht en betrokkenheid van de leerlingen voor dit belangrijke onderwerp.  Wat de vakgroep LO betreft leren alle leerlingen op het Kaj Munk College reanimeren tijdens de LO lessen.

Klik hier voor het bericht in het Haarlems Dagblad van 25 november.

P.S. Weet jij eigenlijk waar je de AED van het Kaj Munk College kunt vinden?