WON-school


Dit is WON!

“Tell me, and I will forget. Show me and I may remember. Involve me, and I will understand!”

Confucius, 551 BC – 479 BC

 

Wat wil WON?

Onderzoekend leren en leren onderzoeken.

 

Dat is het motto van Wetenschapsoriëntatie Nederland, een onderwijsconcept plus een netwerkorganisatie van ongeveer 50 vwo-scholen. WON-scholen willen hun leerlingen goed voorbereiden op een wetenschappelijke vervolgopleiding. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal. Doel is dat leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan. Maar ook dat zij zogeheten 21st Century Skills ontwikkelen: actief vragen stellen, een kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en last but not least goed samenwerken. Die samenwerking zien we terug tussen scholen in de WON-database waar ieder jaar nieuwe opdrachten worden uitgewisseld. Zo blijven we leren van elkaar.

 

ONDERZOEKSPROJECTEN PRESENTEREN EN KENNIS DELEN

Tijdens de jaarlijkse WON-manifestatie aan het begin van het schooljaar kunnen leerlingen hun speciale onderzoeksprojecten van klas 1 tot en met 6 presenteren aan een groot publiek. Er is tevens een prijs voor het beste onderzoek per leerjaar.
Tijdens die dag worden er nieuw vriendschappen gesloten en kennis gedeeld die weer zullen leiden tot nieuwe onderzoeken door meer onderzoekers.

 

Waarom WON?

WON…

 • laat zien hoe je aan de hand van eigen vragen onderzoek kan doen
 • prikkelt jouw nieuwsgierigheid
 • stimuleert jou in de ontwikkeling van toekomstbestendige skills zoals initiatief, creativiteit, problemen oplossen en samenwerken
 • daagt jou uit om je vragen te stellen over de wereld en kritisch met informatie om te gaan
 • leert je al doende de spelregels van goed onderzoek kennen
 • leert jou hoe je met onderzoek en in samenwerking met anderen nieuwe kennis kan ontwikkelen
 • laat je zien hoe je een eigen bijdrage kan leveren aan de vele vragen die we nog op te lossen hebben.
 • stimuleert jou om mee te denken en te doen aan de ontwikkelingen in de samenleving van onze toekomst
 • geeft zicht op eigen competenties en interesses
 • bereidt je goed op een universitaire studie
 • laat jou zien hoe leuk wetenschap is!

 

 

 

 

 

 

Daarom WON!

 

Klik hier om meer te weten te komen over WON.