Wist je dat…


 • de school in de Hoofddorpse wijk Pax staat?
 • we opleiden voor de diploma’s mavo, havo en vwo?
 • een enthousiast, professioneel en vernieuwend docententeam wordt bijgestaan door een evenzo enthousiast en professioneel team van ondersteuners?
 • we een goede doorstroom- en slagingspercentages hebben?
 • de school ca. 1450 leerlingen en ca. 180 medewerkers telt?
 • we een mooie schoolcampus hebben met goede voorzieningen in drie gebouwen: het Capitool, het Paviljoen en de Piramide (computers, digiborden, laboratorium, Technasium werkplaats, ruimten voor kunst en cultuur etc.)?
 • de school zich profileert in bètaonderwijs: in de mavo met het profiel Bètadesign, in de havo met aparte Technasiumklassen en in het vwo met de Science-Technasiumklassen?
 • er veel aandacht is voor Kunst, Media & Cultuur (KMC), onze schoolbrede profilering? Dit uit zich o.a. in het jaarlijkse Lentefeest in theater De Meerse en extra kunstvak aanbod in de onderbouw en verdieping in de kunstvakken in de bovenbouw
 • we werken in blokken en met een voortschrijdend gemiddelde?
 • waarden en normen vanuit de protestants-christelijke traditie ons vertrekpunt zijn?
 • we aan een warm en duidelijk school- en leerklimaat met veel persoonlijke aandacht, binnen duidelijke kaders en afspraken werken?
 • er intensieve leerlingbegeleiding en extra aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte is?
 • we een scala aan gevarieerde buitenlesactiviteiten bieden?
 • leerlingen worden uitgedaagd actief en zelfstandig te leren?
 • toptalenten in bijvoorbeeld sport en dansen speciale faciliteiten krijgen?
 • we als opleidingsschool faciliteiten bieden aan docenten-in-opleiding en we nauwe banden hebben met verschillende lerarenopleidingen?
 • onze school onderdeel is van OPeRA, VO-HO Overkoepelend Onderwijs Netwerk Partners Regio Amsterdam e.d. en nauw samenwerkt met verschillende universiteiten en hoge scholen voor een goede aansluiting met het vervolgonderwijs en continue kwaliteitsverbetering van ons eigen onderwijs? Zie opera-educatie.nl
 • de school deel uitmaakt van IRIS, stichting voor christelijk voortgezet onderwijs?
 • het Kaj Munk College een Jet-Net school is , actief is in het netwerk bètapartners en veel contacten heeft met het bedrijfsleven?