Vwo-regulier


KENNIS, VAARDIGHEDEN EN NIEUWSGIERIGHEID

Hoe zit de wereld in elkaar en wat kan ik met deze kennis? Wat is nu onbekend en waar vind ik antwoorden op mijn vragen? Op het vwo van het Kaj Munk duik je in kennis, leer je academische vaardigheden om zelfstandig je weg te vinden en trainen we je nieuwsgierigheid. Alles is gericht op een vervolgstudie aan de universiteit. Daarom kom jij als leerling al vanaf de brugklas in aanraking met vaardigheden die horen bij wetenschap, onderzoek doen en creatief denken. We hebben op het Kaj Munk College het vwo-regulier en vwo Science -Technasium. Wil je meer weten over vwo-Science-Technasium, klik dan hier.

 

Om je goed voor te bereiden op de bovenbouw en later de universiteit is het Kaj Munk College lid van Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON). Als WON-school vinden we het belangrijk dat onze vwo-leerlingen onderzoekend leren en leren onderzoeken, in een netwerk met andere vwo-scholen en universiteiten, zoals de VU en de UvA. Elk jaar doen we mee met de WON-dag. In onze lessen doen we volop onderzoek, besturen we robots, filosoferen we over ethische kwesties en beargumenteren we nog veel meer bij veel vakken. De vwo-opdrachten zijn hier specifiek voor gemaakt. In de reguliere vwo-stroom ga je vooral aan de slag met een breed scala aan onderwerpen gerelateerd aan de alfa-, bèta- en gammavakken zoals Kunst, Media en Cultuur (KMC), economie, de verschillende talen en de maatschappij. De opdrachten staan in het teken van de geestes- en natuurwetenschappen.

 

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Drie jaar lang ontwikkel je steeds meer (academische) vaardigheden die je later goed kunt gebruiken. Eerst in de bovenbouw wanneer je aan de slag gaat met bijvoorbeeld je profielwerkstuk, later op de universiteit en in je verdere leven. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en terugkijken op hoe je dingen hebt aangepakt, zorgen dat jij de vwo’er wordt die weet wat hij/zij wil en die weet hoe dat het beste te bereiken is.

 

SAMENWERKINGSVERBAND

Onze school is naast de WON onderdeel van OPeRA, VO-HO Overkoepelend Onderwijs Netwerk Partners Regio Amsterdam. Het Kaj Munk College werkt nauw samen met verschillende universiteiten en hoge scholen voor een goede aansluiting op het vervolgonderwijs en continue kwaliteitsverbetering van ons eigen onderwijs. Zie opera-educatie.nl

 

Klik hier om je in te schrijven voor de brugklas.