Vwo/havo


De brugklas staat in het teken van het wennen aan het voortgezet onderwijs. Elke klas heeft een eigen mentor. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan je studiehouding, een effectieve werkorganisatie en het groepsproces. De mentor kan je vragen beantwoorden en vroegtijdig eventuele problemen signaleren. In de brugklas wordt de mentor ondersteund door één of twee leerlingmentoren uit de bovenbouw, die o.a. meegaan op brugklaskamp. Wil je meer weten over havo-Technasium, klik dan hier.

 

Leerlingen met een havo-advies worden geplaatst in een v/h-brugklas (vwo/havo). Als de resultaten aan het eind van het jaar dusdanig zijn (zie schoolgids), is bevordering naar 2 vwo mogelijk.

Vanaf klas 3 havo ligt het accent op de voorbereiding voor de Tweede Fase. In dit derde leerjaar wordt de basisvorming afgesloten en staan alle onderbouwvakken en dus alle mogelijke examenvakken nog op de lessentabel. Het derde leerjaar ga je op excursie naar het buitenland. In de loop van het derde leerjaar maak je kenbaar welk profiel je in de Tweede Fase wilt volgen. Je mentor en de decaan begeleiden je bij de keuze. Welke van de vier profielen in aanmerking komen, is mede afhankelijk van je behaalde resultaten. In zeer uitzonderlijke gevallen is een overstap van 3 havo naar 4 vwo, mogelijk. Na 3 havo is er ook de mogelijkheid om over te stappen naar 4 mavo. In dat geval zijn de keuzemogelijkheden afhankelijk van de in leerjaar drie behaalde resultaten. In de derde klas doe je tevens je maatschappelijke stage (30 klokuren).

 

In de Tweede Fase doe je vanaf klas 4 havo één van de vier profielen:

• Cultuur & Maatschappij

• Economie & Maatschappij

• Natuur & Gezondheid

• Natuur & Techniek

 

In de bovenbouw leer je na te denken over jezelf en je eigen functioneren; je leert keuzes te maken en daarover te communiceren. Je werkt aan algemene vaardigheden zoals organiseren, communiceren, samenwerken, initiatief nemen en je aan afspraken houden. Je ontdekt je eigen leerstijl en leert daarmee om te gaan. Vooral in de mentorlessen wordt aan deze zaken aandacht besteed.

 

In de eerste helft van klas 5 havo maak je een profielwerkstuk voor één (of meer) van je profielvakken. Dat doe je in de regel in een twee- of drietal. Je maakt in klas 5 een studiereis naar het buitenland. Er zijn reizen naar Rome, Barcelona, Londen, Bilbao en Normandië. Verder zijn er verschillende dagexcursies en natuurlijk diverse kennismakingsactiviteiten met het vervolgonderwijs (hbo of wo). Door de decaan word je daarover voorgelicht en met de decaan en je mentor ben je in gesprek over wat je zoal kunt gaan doen nadat je je havo-diploma hebt gehaald.

 

Klik hier om je in te schrijven voor de brugklas.