Verzuimprotocol & gemiste toetsen


Als een leerling door ziekte of anderszins (bijvoorbeeld dokter- of tandartsbezoek) verhinderd is de lessen bij te wonen, wordt dit door één van de ouders/verzorgers ‘s morgens vóór het eerste lesuur telefonisch aan school doorgegeven (023-5616198) of via de Kaj Munk app. Dit geldt zowel voor de eerste ziektedag alsook voor de eventuele volgende dag. Als een leerling tijdens de lesdag ziek wordt en naar huis wil, dan meldt hij of zij zich ziek bij de leerlingcoördinator. Voordat een leerling ‘ziek naar huis’ mag, wordt er contact opgenomen met één van de ouders. Mocht een leerling de volgende dag nog ziek zijn, dan melden de ouders de leerling vóór het eerste lesuur telefonisch of per e-mail ziek. Het ‘ziek naar huis-briefje’ wordt, ondertekend door één van de ouders, meteen bij terugkeer op school ingeleverd bij de receptie. Een leerling die te laat is moet zich melden bij de receptie. De leerling krijgt een ‘te-laat-briefje’ en wordt geregistreerd in Magister. Bij ongeoorloofd te laat komen moeten leerlingen van de mavo en de onderbouw havo/vwo dezelfde middag nablijven. Bij minder dan 20 minuten te laat is dit 1 uur nakomen, bij meer dan 20 minuten te laat is dit 2 uur nakomen. De leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo melden zich de volgende ochtend om 7.45 uur bij de receptie.

Lichamelijke opvoeding (LO)

Wanneer uw zoon/dochter een blessure heeft en daardoor niet mee kan doen met de gymles wordt hij/zij wel geacht aanwezig te zijn bij de gymles. Dus thuisblijven of naar huis gaan is niet toegestaan. De blessure kan via een briefje doorgegeven worden aan de LO-docent. Mocht de blessure langdurig zijn, dan moet er contact met de LO-docent opgenomen worden.

 

Procedure bij het missen van toetsen

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen:
• Wanneer een leerling een toets niet kan maken, dient er vooraf een melding (schriftelijk, per mail of telefonisch) van één van de ouders ontvangen te zijn. Wanneer dit niet het geval is, wordt de toets op “inhalen” gezet.

• Wanneer de leerling de toets alsnog wil inhalen, dient één van de ouders (binnen een week na de afgesproken datum van de toets) telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de betreffende teamleider. Dit geldt ook wanneer de leerling op de dag zelf ziek naar huis gegaan is. Wanneer de teamleider vervolgens instemt, kan de leerling een afspraak maken met de docent voor het inhalen van de toets. Ziekmeldingen achteraf kunnen we dus niet accepteren. We willen graag benadrukken dat het niet maken van toetsen vooraf geregeld moet zijn.

 

Als school willen we dit graag op deze manier, omdat we zo zeker weten dat de ouders ervan op de hoogte zijn en we meteen een toelichting kunnen geven op de procedure voor een eventuele volgende keer.