TOP-coaching


Het Kaj Munk College biedt vanaf de 3e klas een TOP-training aan voor leerlingen die niet conform verwachting presteren. De leerlingen zitten op het juiste schooltype, maar worden blijkbaar op school en thuis op de verkeerde manier gemotiveerd en/of hebben nauwelijks geleerd hun metacognitieve vaardigheden te gebruiken.

 

WAT ZIJN COGNITIEVE VAARDIGHEDEN?

Met metacognitie wordt bedoeld: kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te sturen en te controleren. Juist bij (hoog)begaafde kinderen blijken de metacognitieve vaardigheden vaak minder goed ontwikkeld te zijn. Was lange tijd ‘makkelijk kunnen leren’ voldoende om tot goede prestaties te komen, in de loop van de middelbare school (en soms zelfs pas op de universiteit) worden juist de vaardigheden als activeren van (voor)kennis, het stellen van doelen, plannen, monitoren, zelfevaluatie en zelfreflecties steeds belangrijker om leerdoelen te halen. Slimme leerlingen krijgen vaak te horen ‘Jij kan beter’, maar dat kan alleen als zij weten hoe en als wij beseffen dat het vaak geen onwil, maar onkunde is!
In deze training gaan wij samen met uw zoon/dochter en u aan de slag om ervoor te zorgen dat hij/zij in alle opzichten weer beter gaat functioneren op school, niet alleen qua cijfers, maar ook qua motivatie en plezier in het leren en actief aanwezig zijn in de klas.
Belangrijk is het zien en waarderen van de leerling; aandacht besteden aan al zijn talenten, autonomie en creativiteit. Hiermee zal het zelfvertrouwen van de leerling toenemen en zullen zij (weer) met meer plezier naar school gaan.