Steun Dierenbescherming Haarlemmermeer

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Wij willen hierbij iedereen van harte bedanken die geld heeft gegeven, of een mooie foto op canvas heeft gekocht, om het Goede Doel van de kerstactie van het Kaj Munk College te steunen!

Een actie, gehouden voor de Dierenopvang Haarlemmermeer van de Dierenbescherming. Tot nu toe is er € 1052,50 binnengekomen. Dat is een heel mooi bedrag en daar zijn we bijzonder blij mee!

Ook bedanken wij de anonieme fotograaf en kunstenaar waarvan werk voor deze actie ter beschikking werd gesteld.

Tot 1 maart 2022 kan nog via deze link zijn werk worden bekeken. De opbrengst blijft voor het Goede Doel. Verkoop loopt via de heer Van Tongeren (V.vanTongeren@kajmunk.nl).