Science-technasium (O&O)


Onderzoek & Ontwerpen

Hoe zit de wereld in elkaar en wat kan ik met deze kennisWat is nu onbekend en waar vind ik antwoorden op mijn vragen? Op het vwo van het Kaj Munk leer je academische vaardigheden om zelfstandig je weg te vinden, gericht op een vervolgstudie aan de universiteit. Daarom krijgen leerlingen al vanaf de brugklas vaardigheden die horen bij wetenschap, onderzoek doen en creatief denken, onder andere bij onderzoek en ontwerpen (O&O) en het skillslab. 

 

Bovendien is het Kaj Munk College een WON (WetenschapsOriëntatie Nederland)-school. Als WON-school vinden we het belangrijk dat onze vwo-leerlingen onderzoekend leren en leren onderzoeken, in een netwerk met andere vwo-scholen en universiteiten, zoals de VU en de UvA. In onze lessen gaan we volop onderzoek doen, filosoferen, robots besturen en nog veel meer in een heleboel vakken. De vwo-opdrachten zijn hier specifiek voor gemaakt. In de vwo-stroom Science-Technasium staan de opdrachten vooral in het teken van natuurwetenschap en techniek technologie in het vak (O&O). Als het merendeel van al je opdrachten in O&O zijn gedaan, je het vak ook in de bovenbouw kiest en jij je meesterproef succesvol afrondt, dan krijg je het certificaat vwo-Technasium. 

 

Academische vaardigheden

Drie jaar lang ontwikkel je bij O&O steeds meer (academische) vaardigheden die je later goed kunt gebruiken. Eerst in de bovenbouw, wanneer je aan de slag gaat met bijvoorbeeld je profielwerkstuk, later op de universiteit en in je verdere leven. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en terugkijken op hoe je dingen hebt aangepakt zorgen dat jij de vwo’er wordt die weet wat hij/zij wil en die weet hoe dat het beste te bereiken is. 

 

Samenwerkingsverband

Onze school is onderdeel van OPeRA, VO-HO Overkoepelend Onderwijs Netwerk Partners Regio Amsterdam e.d. en werkt nauw samen met verschillende universiteiten en hoge scholen voor een goede aansluiting met het vervolgonderwijs en continue kwaliteitsverbetering van ons eigen onderwijs. Zie opera-educatie.nl