Science-technasium (O&O)


Onderzoek & Ontwerpen

Hoe zit de wereld in elkaar en wat kan ik met deze kennis? Wat is nu onbekend en waar vind ik antwoorden op mijn vragen? Op het vwo van het Kaj Munk duik je in kennis, leer je academische vaardigheden om zelfstandig je weg te vinden en trainen we je nieuwsgierigheid. Alles is gericht op een vervolgstudie aan de universiteit. Daarom kom jij als leerling al vanaf de brugklas in aanraking met vaardigheden die horen bij wetenschap, onderzoek doen en creatief denken. Ben jij juist geïnteresseerd in de bèta-vakken, zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde en biologie? Dan zit je op het vwo Science-Technasium op de juiste plek en ben jij echt een Science-Technasium leerling.

 

Om je goed voor te bereiden op de bovenbouw en later de universiteit, is het Kaj Munk College lid van Wetenschaps Oriëntatie Nederland (WON). Als WON-school vinden we het belangrijk dat onze vwo-leerlingen onderzoekend leren en leren onderzoeken, in een netwerk met andere vwo-scholen en universiteiten, zoals de VU en de UvA. Op het vwo Science-Technasium staan de opdrachten vooral in het teken van natuurwetenschap, techniek en technologie in het vak O&O. Echte opdrachtgevers van binnen en buiten de school (IBM, Schiphol) geven groepjes leerlingen de taak om met oplossingen of onderzoeksresultaten te komen. Programmeren, robotica, biodiversiteit en duurzaamheid zijn thema’s die veelvuldig terugkomen in de opdrachten. Als het merendeel van al je opdrachten in O&O zijn gedaan, jij het vak ook in de bovenbouw kiest en jij je meesterproef/profielwerkstuk succesvol afrondt, krijg je het certificaat vwo-Technasium. Daarom zijn we ook lid van Stichting Technasium.

 

ACADEMISCHE VAARDIGHEDEN

Drie jaar lang ontwikkel je bij het vak O&O steeds meer academische vaardigheden die je later goed kunt gebruiken. Eerst in de bovenbouw, wanneer je aan de slag gaat met bijvoorbeeld je profielwerkstuk, later op de universiteit en in je verdere leven. Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en terugkijken op hoe je dingen hebt aangepakt, zorgen dat jij de vwo’er wordt die weet wat hij/zij wil en die weet hoe dat het beste te bereiken.

 

SAMENWERKINGSVERBAND

Onze school is onderdeel van OPeRA, VO-HO Overkoepelend Onderwijs Netwerk Partners Regio Amsterdam e.o. Het Kaj Munk College werkt nauw samen met verschillende universiteiten en hoge scholen voor een goede aansluiting met op vervolgonderwijs en continue kwaliteitsverbetering van ons eigen onderwijs. Zie opera-educatie.nl

 

Klik hier om je in te schrijven voor de brugklas.