Samenvatting


Een samenvatting is een verkorte versie van een origineel, bijvoorbeeld een tekst, een film of een gebeurtenis. De bedoeling van zo’n vereenvoudiging is om de hoofdpunten van het veel langere onderwerp uit te lichten. Men krijgt hiermee in een korte tijd de kerngedachten ervan weergegeven. Het heeft een heldere structuur en is geschreven op een logische en chronologische wijze. Omdat samenvattingen aanmerkelijk korter zijn dan het origineel, worden minder belangrijke feiten hieruit weggelaten. Hieronder zie je 2 manieren om een samenvatting te maken.

 

Een samenvatting doormiddel van een mindmap wordt gebruikt om je te ondersteunen bij leren en onthouden.