Reünie 2017-’18 en 2018-’19

Vrijdag 7 februari was er sinds twee jaar weer een reünie voor de eindexamenkandidaten. Dit jaar was het voor de examenlichting van 2018-2019 en 2017-2018. De opkomst was hoog, er waren rond de 210 leerlingen. De hapjes en drankjes stonden vanaf 16.30 uur klaar voor alle leerlingen en docenten.

De aula was lekker vol en de sfeer zat er goed in. Leerlingen vonden elkaar snel en praatten elkaar bij over hun opleiding. Tijdens de reünie zijn meerdere leerlingen geïnterviewd met de vraag waar ze op dit moment mee bezig zijn en of ze blij zijn met deze keuze.

Een vijftal leerlingen uit 4 mavo volgden opleidingen, uiteenlopend van applicatieontwikkeling, dierenartsassistente, verpleegster, managementassistente en een leerling die op de havo van het KSH is gestart. De leerlingen die al twee jaar van school zijn, hebben al meer stage gelopen. Queron bijvoorbeeld heeft stagegelopen bij een klein bedrijf in Haarlem waarvoor hij met enige hulp een programma heeft geschreven voor de interne administratie. Niluta heeft al geholpen bij een aantal operaties van dieren, bij het dierenspreekuur en heeft balie werkzaamheden gedaan. Isa heeft net haar eerste stage gedaan voor de verpleegsteropleiding en geeft aan dat zij het helpen en verzorgen leuk vindt, maar poep opruimen smerig.

Coen (midden op de foto links) is vorig schooljaar geslaagd voor 5 havo en is gestart met de opleiding bouwkunde. Hij is net gestopt met de studie en werkt nu tijdelijk in een supermarkt. Hij twijfelt voor volgend schooljaar nog over het volgen van geschiedenis of ruimtelijke ordening.

Milou (foto links, ook 5 havo) volgt de opleiding Communication en Multimedia Design aan de HvA. De opleiding is nog niet wat ze ervan verwacht had. In het eerste jaar wordt er veel aandacht besteed aan het vak programmeren en pas in het tweede jaar kan ze kiezen voor een specialisatie. Ondanks het vak programmeren heeft ze nog wel alle tentamens gehaald.

Rick (rechts op de linkerfoto, 5 havo) doet de Pabo en is een nieuwe meester in dop. Hij heeft alle tentamens gehaald en heeft al een stage achter de rug in groep 8 en de volgende stage is in groep 6 op een school in Hoofddorp. Hij geeft tijdens het interview aan dat de opleiding meer theorie omvat dan hij van tevoren had ingeschat.

Eline (links op de rechterfoto) is van 5 havo naar 6 vwo gegaan op het Kaj Munk College en is voor beide opleidingen geslaagd. Ze zit nu in haar eerste jaar van de studie Bèta-gamma aan de UvA. Bij deze studie ontwikkel je een brede basiskennis en word je tegelijkertijd opgeleid tot specialist in een door jou gekozen wetenschap. Op deze manier leer je beter te communiceren met andere specialisten om zo gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken.

Robert (naast Eline) studeert Bio-informatica in Leiden en zit in het eerste jaar. Deze studie is een combinatie van biologie en informatica. Vorig schooljaar heeft hij de studie sterrenkunde gevolgd. Deze studie bevatte echter te veel voor hem bij te benen wiskunde. Vandaar de switch naar Bio-informatica.

Wim zat drie jaar geleden hier op school. Hij studeert nu informatica aan de Hogeschool in Leiden.

Lisa doet voor het tweede jaar toegepaste wiskunde in Eindhoven en woont als één van de weinige leerlingen al op kamers. Het eerste jaar heeft zij op de campus gewoond en nu woont zij op kamers in Eindhoven zelf.

Dionne studeert politicologie aan de VU in Amsterdam. Ze is gestart in het tweede jaar en moet nog een aantal vakken van het eerste jaar doen.

Harm doet voor het eerste jaar International Psychology in Leiden. Deze studie is volledig in het Engels en volgens Harm is de opleiding goed te doen.

De reünie liep nog door tot 18.45 uur. De docenten en de leerlingen hebben ervaringen uitgewisseld over de verschillende opleidingen en de verschillende fases waar de leerlingen in zitten. Het blijft interessant om te ontdekken wat leerlingen wel of niet interessant vinden aan hun opleidingen en de diverse redenen die er zijn om wel of niet een tussenjaar te nemen of te stoppen met een studie. Wij kijken terug op een geslaagde reünie en zeggen op naar de volgende reünie!