Profilering


Bètadesign (T&T)

In de mavo krijgt onze bètaprofilering vorm in de Bètadesign-klassen. Dit programma is gericht op het ontwikkelen van je interesse in bèta en techniek. Je doet samen onderzoek en ontdekt daarmee hoe leuk bèta kan zijn. Je krijgt het vak Technologie & Toepassing (T&T). Dit vak lijkt erg op het vak O&O van het Technasium. Ook bij T&T krijg je vanuit het bedrijfsleven een opdracht, een probleem, waarvoor je in groepjes een oplossing gaat bedenken, en die je gaat presenteren aan het bedrijf.

 

Technasium & Science-Technasium (O&O)

In de brugklassen havo en havo/vwo kan je kiezen voor de Technasium-stroom en in de vwo brugklas voor Science-Technasium. Het Kaj Munk College is een Technasium-school. Dit is een door de minister erkende onderwijsvorm, waarin naast de ‘gewone’ vakken het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) gegeven wordt. Bij O&O ben je als leerling op zoek naar de oplossing van een echt probleem van een opdrachtgever, zoals een bedrijf of gemeente.

 

Kunst, media & cultuur

Op het Kaj Munk College besteden we veel aandacht aan Kunst, Media & Cultuur (KMC), één van de pijlers van onze school. In de onderbouw krijg je een breed aanbod aan kunstactiviteiten, zowel binnen als buiten de les. Zo start je in de brugklas met het Mini-Lentefeest, bezoek je het Mediafestival en komt er een muziekvoorstelling op school. Vanzelfsprekend wordt bovenstaand KMC-activiteitenprogramma niet in plaats van, maar naast de oorspronkelijke kunstvakken Art & Design, drama, tekenen, handvaardigheid, muziek, beeldende vorming en culturele kunstzinnige vorming (CKV) aangeboden. Op deze manier bieden wij een zo breed mogelijk ‘kunstpalet’ aan.