Pre-University College

Pre-University College

Dit schooljaar hebben wij als Kaj Munk College de academische samenwerking nog verder geïntensiveerd door ook lid te worden van de PUC, Pre University College van de VU. Zo wordt het voor onze vwo-leerlingen in de bovenbouw die nog ruimte, tijd en energie hebben voor extra uitdaging, nog makkelijker om alvast kennis te maken met de academische wereld en colleges te volgen in een vakgebied dat zijn/haar interesse heeft.

In het najaar werden er colleges aangeboden voor leerlingen uit 6 vwo, nu kunnen leerlingen uit 4 en 5 vwo zich opgeven voor masterclasses van Pre-University College georganiseerd door de VU.

Deze keer zijn de onderwerpen:

· Musea koloniale geschiedenis: wat betekent het als voormalige koloniale onderdanen in het land van de kolonisator komen te wonen?

· Waarnemen en illusies: niet alles is wat het lijkt, onderzoek zelf een illusie.

· Perspectief op klimaat: een aardwetenschappelijk, economisch en juridisch perspectief op het klimaat.

· Armoede de wereld uit! Waarom worstelen sommige landen met voortdurende armoede en welke oplossingen kun jij hiervoor bedenken?

· Chaos en dynamica: ontdek dynamische systemen en leer deze beschrijven met wiskunde. Wat gebeurt er als er chaos in deze systemen optreedt?

· Gender en seksualiteit: wat maakt je dat je je man, vrouw of anders voelt? Hangt gender samen met seksuele identiteit? Onderzoek filosofische, medische en antropologische visies hierover.

· De literatuurlijst: Hoe doorbreek je taboes? Multatuli en de glansrol van literatuur.

· Wie bepaalt wat de koran betekent? Autoriteit en crisis in de islam.

· De holocaust in beeld: zijn films in staat om de werkelijkheid van de holocaust weer te geven?

· De digitale consument: de juridische aspecten van het digitale consumeren.

· De erfenis van de slavernij: in deze masterclass leer je hoe het Nederlandse slavernijverleden samenhangt met actuele vragen en ervaringen.

· I have a dream: ontdek je eigen kracht als leider; ervaar de inspiratie van Martin Luther King jr. en andere game-changers.

 

Aanmelden voor de masterclasses kan tot 8 februari via je mentor of via p.mittelberg@kajmunk.nl.