Pallettuin 1VS

Ook wanneer een omgeving is versteend, kun je in korte tijd zorgen voor meer groen en ook voor meer biodiversiteit door middel van pallettuinen. Een pallettuin is een soort van moestuinbak gebouwd op een pallet. Aan de leerlingen uit de klassen 1VS is dit schooljaar gevraagd een dergelijke tuin te bedenken en ook zelf te bouwen. Zij hebben zich hiervoor moeten verdiepen in verschillende plantensoorten en ook in de insecten die daardoor weer werden aangetrokken. En als het even kan een groot deel van het jaar en niet alleen in bijvoorbeeld de maand mei. Een mooie uitdagende opdracht en ook door het daadwerkelijk bouwen van de pallettuinen beschikken de leerlingen inmiddels ook over de nodige timmer skills. Nog mooier is dat een groot deel van de pallettuinen een plekje hebben gekregen bij het verpleeghuis Bornholm in de beweeg- en leeftuin, die daar verder zal worden ontwikkeld. Kors, Sven, Maarten, Bram en Bas hebben geholpen bij plaatsen van de tuinen. Wat een geweldige prestatie.

Reactie van verpleeghuis Bornholm:
Wat leuk! Leerlingen van het Kaj Munk College hebben vanmorgen zelfgemaakte moestuinbakken afgeleverd bij verpleeghuis Bornholm, voor het buurttuin-project. En wat zijn ze mooi!