Oproep tot bezinning en gesprek

Maandag 2 november, de Franse scholen gaan weer open na een herfstvakantie waarin Samuel Paty op brute wijze werd vermoord. De Franse minister van Onderwijs heeft aan al zijn Europese collega’s gevraagd om samen stil te staan bij deze aanslag. Daarom staan wij ook op het Kaj Munk College vandaag stil bij deze gebeurtenis en hijsen we op het Kaj Munk College de vlag halfstok..

De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en onlosmakelijk verbonden met democratie. De school is de plek waar jongeren kunnen oefenen met democratische waarden zoals vrijheid, gelijkheid en solidariteit. De school moet altijd een veilige plek zijn waarin dit oefenen kan plaatsvinden, ook wanneer de vrijheid van meningsuiting op gespannen voet staat met persoonlijke waarden of die van de groep waartoe we onszelf rekenen. Het gesprek hierover voeren doen we op een respectvolle manier. In een democratie zoek je via dialoog samen naar oplossingen, de uitkomst van die dialoog kan ook zijn dat je het niet met elkaar eens wordt. Het gebruiken van intimidatie, bedreiging en geweld om deze dialoog te beïnvloeden wordt altijd veroordeeld.

Het Kaj Munk College zet zich ervoor in de dialoog te voeren met leerlingen, docenten en schoolleiding om daarmee bij te dragen aan de democratische vorming van onze leerlingen.

Bron: NOS 27 oktober