Medezeggenschapsraad


Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door de schoolleiding over allerlei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van de schoolleiding kunnen worden gerealiseerd.

 

De MR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. In het schooljaar 2021 – 2022 hebben de volgende personen zitting in de MR:

  • personeel: Aniek Heerink (voorzitter), Chris Oskam (secretaris), Hanneke Hengst, Machiel Postma,  Tamara Jansen en Dave van Ormondt
  • ouders: Miriam Luijendijk-Van Leeuwen, Arnaut Langeveld en Marieke Jonker
  • leerlingen: Tessa van den Haak (4H), Pepijn de Ridder (4H) en Isabelle Haan (5V)

 

De MR vergadert ongeveer zes tot acht keer per jaar over allerlei zaken die de school betreffen. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, tussen 18.00 en 21.30 uur. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een vergadering? Mail dan naar de voorzitter mr@kajmunk.nl.

Klik hiernaast voor alle vergaderdata: 2021-2022

Klik hiernaast voor het jaarverslag: Jaarverslag MR 2019-2020