Leerlingenraad


Onze school heeft een leerlingenraad. Het doel van de leerlingenraad is om de belangen van de leerlingen te behartigen. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van adviezen bij de besluiten die op school worden genomen of door het organiseren van verschillende activiteiten binnen de school. De leerlingenraad heeft een adviserende en organisatorische taak.

 

Wat heb jij als leerling aan de leerlingenraad?

Iedereen kan wel iets bedenken dat beter kan binnen de school. Je kan deze verbeterpunten delen met de leerlingenraad door naar de inlooppauze te komen. Iedere vrijdag in de grote pauze (12.00-12.25 uur) staat de deur van kamer 253 (tussen de computerlokalen) voor jou open! Als er een goed plan is opgesteld en uitgewerkt, wordt dit doorgespeeld naar de medezeggenschapsraad en/of de schoolleiding. Op deze manier kan jouw verbeterpunt ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

 

Wie zitten er in de leerlingenraad?
– Alisa Berg (4V)
– Pepijn de Ridder 5H, voorzitter
– Tessa van den Haak 5H, notulist
– Marit van Teeffelen 6V, voorzitter jaarboek
– Isabelle Haan 6V

Ons mailadres is leerlingenraadkajmunk@gmail.com.

 

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerlingen beschreven. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

 

Jaarplan

Wat hebben wij bereikt?