Onze missie en visie


De missie van de school is: “Mensen aan het stuur van hun ontwikkeling”.

 

We vinden het belangrijk leerlingen voor te bereiden op een leven na en buiten school, en in die veranderende maatschappij ligt de nadruk steeds meer op zelfredzaamheid, zelfregulering en zelfontplooiing (‘21st century skills’). Daarom willen we leerlingen meer en meer zelf eigenaar laten zijn van hun leerproces. Hiertoe zijn we gestart met formatief leren vanaf de brugklas in het schooljaar 2018-2019.

 

Wat is formatief leren?

Formatief leren houdt alle activiteiten in die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Formatief leren heeft als primair doel leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en te ondersteunen in hun leren. Het eigenaarschap groeit doordat leerlingen ontdekken en begrijpen wat ze moeten kunnen en kennen om succesvol te zijn in een vak.

 

Ruimte voor jouw talent

“Ruimte voor jouw talent” is de slogan van de school, en dat vinden we ook terug in onze kernbegrippen, die gaan over talentontwikkeling, sociale relaties, invloed en veiligheid.

 

We maken de missie en kernbegrippen waar in een warm en duidelijk leerklimaat, waarin onze visie op de mens wordt uitgedrukt: iedereen is verschillend, iedereen wil leren en iedereen maakt dat leren zichtbaar. Zo bereiken we voor alle leerlingen een goede balans tussen persoonlijke groei (personificatie), socialisatie en kwalificatie (doorstroom, resultaten).