Nieuwe producten uit reststromen

Nieuwe producten uit reststromen
Heeft Hoofddorp (nog) makers en ambachtslieden? In opdracht van Waag Amsterdam, hebben de Technasium-leerlingen uit de klassen 1T1 en 1T2 dit onderzocht. Ook werd aan hen gevraagd een oplossing te bedenken voor de reststromen die zij hebben. Met reststromen wordt bedoeld: restjes grondstof, die overschieten of afval dat vrijkomt tijdens de productie. Kan daar niet een nieuw product van worden gemaakt?
Jack, Noah, Jesse en Ralph (uit 1T2) hebben nieuwe producten bedacht en gemaakt van resthout afkomstig van een meubelmaker. Sem (1T2 ontwierp een klok van een afgedankt fietswiel en Noor, Lisa, Jasmin en Zara (1T1), maakten een hele nieuwe kledinglijn, van afgeschreven spijkerbroeken.
Op donderdag 11 mei, mochten zij, samen met leerlingen van andere Technasium-scholen uit de regio, hun producten tonen tijdens de grote eindshow bij het Hout- en Meubileringscollege in Amsterdam.