Nationaal Programma Onderwijs

In februari kondigde demissionair minister Slob aan dat scholen geld ontvangen om de opgelopen achterstanden door corona in te lopen. Dit heet het Nationaal Programma Onderwijs ofwel, het NPO. Het Kaj Munk College heeft een aantal stappen doorlopen om te zorgen dat het geld van het NPO op de juiste manier besteed wordt, die we graag in deze nieuwbrief met u delen.

Uitgangspunten
Het Kaj Munk zet de NPO-gelden in om op korte termijn vertragingen van leerlingen te verhelpen, werkdruk van medewerkers te verlichten en kiezen waar mogelijk voor maatregelen die op de langere termijn een duurzaam effect hebben. Het uitgangspunt van de inzet van de gelden is, dat deze in de eerste plaats direct besteed worden aan de leerlingen en waar mogelijk door het eigen personeel wordt uitgevoerd. Om te kunnen bepalen welke interventies nodig zijn, zijn we de afgelopen maanden bezig geweest om belemmeringen, achterstanden of andere mogelijke ‘coronaschade’ bij leerlingen in kaart te brengen.

Welbevinden
Uit de eerste onderzoeken die voor de zomervakantie zijn uitgezet, is vooral de impact van corona op het (sociale) welbevinden van leerlingen naar voren gekomen. Daarom hebben we de eerste interventies dit schooljaar ingezet op het verbeteren van de sociale cohesie in de klassen en het welbevinden van de leerlingen, door extra schoolreizen, maar ook de inzet van extra zorg in de vorm van persoonlijke mentoren, een extra mentoruur en de uitbreiding van individuele begeleidingsmogelijkheden voor leerlingen.

Leerachterstanden
In de aankomende tijd vinden de eerste leerlingbesprekingen plaats en kunnen we op basis van de eerste onderwijsresultaten en het zicht van docenten en mentoren op de ontwikkeling van leerlingen mogelijke achterstanden in kaart brengen. Op basis van deze achterstanden worden na de kerstvakantie specifieke steunuren ingericht, zodat leerlingen onder begeleiding van een vakdocent of een interne begeleider aan specifieke vakken kunnen gaan werken. Hiervoor worden leerlingen aangedragen door de mentor of uitgenodigd door de vakdocent. Ook hebben we voor de praktische vakken een aantal inhaaluren ingericht, zodat leerlingen onder begeleiding kunnen werken aan het inhalen van praktijkopdrachten.

Huiswerkbegeleiding
Omdat we net voor de zomer nog geen volledig zicht hadden op de achterstanden, hebben we om leerlingen wel alvast te ondersteunen bij het wennen aan de structuur van school en het leren leren (hoe doe je dat ook alweer met huiswerk en hoe kan ik het beste tot leren komen?) tijdens de eerste periode alle leerlingen huiswerkbegeleiding aangeboden vanuit de NPO-gelden.

Omdat veel leerlingen gebruik hebben gemaakt van dit aanbod, zijn de hiervoor beschikbare middelen vanuit de NPO-gelden toereikend tot een week voor de kerstvakantie. We hebben met het studielokaal kunnen regelen dat de huiswerkbegeleiding na de kerstvakantie tegen een gereduceerd tarief van €210,- per maand door ouders kan worden afgenomen in plaats van het normale tarief van €245,- voor twee dagen per week. Uiteraard is één dag per week ook mogelijk.

Feestjes en excursies
Naast alle formele achterstanden zijn we voornemens om dit schooljaar zoveel mogelijk evenementen en excursies doorgang te laten vinden en/of in te halen. We realiseren ons hoe erg leerlingen dit hebben gemist en gaan er dan ook alles aan doen om hieraan tegemoet te komen! Mocht u nog zorgen hebben over achterstanden of het welbevinden van uw kind(eren), bespreek dit dan zo snel mogelijk met de mentor. We hopen dat we dit schooljaar minder last gaan hebben van corona en gaan alle zeilen bijzetten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen weer lekker in hun vel zitten en eventuele achterstanden hebben ingelopen!