Michael Schuchter winnaar KHMW Profielwerkstukprijs!

Michael Schuchter winnaar KHMW Profielwerkstukprijs!

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen organiseert sinds 2002 de jaarlijkse prijsvraag “Wie maakt het beste profielwerkstuk”.
Het beste profielwerkstuk moet voldoen aan verschillende aandachtspunten. Om te beginnen moet de vraagstelling helder zijn. Er moeten goed onderbouwde conclusies worden getrokken en het traject moet logisch worden beschreven. Het gebruik van informatiebronnen hoort gevarieerd te zijn, naast internetbronnen zijn boeken en wetenschappelijke publicaties geraadpleegd en bronnen op betrouwbaarheid en actualiteit gecontroleerd. Vakoverstijgend onderzoek, originaliteit en vormgeving zijn belangrijk, net als het enthousiasme waarmee dit alles wordt opgeschreven. Kortom onze zoektocht naar het beste profielwerkstuk is niet eenvoudig!
Het Kaj Munk College nomineert het profielwerkstuk Fractals & Hogere Dimensies van Michael Schuchter. We zijn het er allemaal over eens dat fractals prachtig zijn om te zien, maar om het te begrijpen is een ander verhaal. De definitie die Mandelbrot er in tweede instantie aan geeft in 1975 is: “Een fractal is een vorm gemaakt van delen die soortgelijk zijn tot de vorm in een bepaalde manier”. Omdat Michael zich thuis voelt in de wiskunde en de mooie figuren en diepte van de fractalen erg kan waarderen, besluit hij daar zijn profielwerkstuk over te schrijven en dan met name over de hogere dimensionale fractalen.

Bijgestaan door zijn docente Iris Loeb en een vriend die kan programmeren begint hij aan deze reis door de hogere wiskunde. Zonder kennis over de computer of software zou je niet ver komen, dat begrijpen we al snel. Vanwege de complexe materie besluiten de juryleden om de expertise in te roepen van een tweetal hoogleraren, die onder de indruk zijn van de geavanceerde wiskunde die wordt toegepast.

Het thema zou volgens een van hen zo kunnen dienen voor een bachelor scriptie in een duo-opleiding wiskunde en informatica, gelet op het brede palet aan kennis die erin is verwerkt. Michael leert veel van zijn onderzoek, onder andere over de programmeertaal Python, die gebruiksvriendelijk is zonder beperking in de mogelijkheden. Dat is wat je voor zo’n ingewikkeld onderzoek nodig hebt. Het werkstuk, waarin hogere wiskunde en programmeren samenkomen, is uitstekend opgezet en van zeer hoge kwaliteit.

Wij zijn er trots op dat Michael deze prijs heeft gewonnen, woensdag na afloop van zijn laatste schoolexamen hebben wij hem in het zonnetje gezet. Zijn docent , Iris Loeb heeft het juryrapport met trots voorgelezen.

‘Michael nu al groot wiskundige’; klik hier voor de rest van dit artikel in het Haarlems Dagblad.

Proficiat Michael!