Mentor


Het begeleiden van leerlingen is een taak voor alle docenten. De mentor is daarbij de ‘spin in het web’. In de brugklas helpt deze de leerlingen om zich snel thuis te voelen. Er wordt gewerkt aan de sfeer in de klas en er is veel aandacht voor de manier waarop je je schoolwerk aanpakt. De mentor is er ook om allerlei vragen en problemen te bespreken; soms heel praktische, soms meer persoonlijke. In elke brugklas zijn ook twee leerlingmentoren actief: ouderejaars leerlingen die een speciale training hebben gehad. De ervaring leert dat brugklassers met hun vragen vaak makkelijk aankloppen bij deze leerlingmentoren.