Mentor


Het begeleiden van leerlingen is een taak voor alle docenten. De mentor is daarbij de ‘spin in het web’. In de brugklas helpt deze de leerlingen om zich snel thuis te voelen. Er wordt gewerkt aan de sfeer in de klas en er is veel aandacht voor de manier waarop je je schoolwerk aanpakt. De mentor is er ook om allerlei vragen en problemen te bespreken; soms heel praktische, soms meer persoonlijke.

 

Leerlingmentoren

Onze brugklasleerlingen worden gedurende het hele schooljaar begeleid door leerlingen uit de bovenbouw. Dit zijn onze leerlingmentoren, die speciaal zijn opgeleid om de brugklasleerlingen wegwijs te maken in de school, vraagbaak voor hen te zijn, extra uitleg van de lesstof en voorbereiding van toetsen te geven. De leerlingmentoren bouwen een band op met de brugklasleerlingen en nemen deel aan allerlei activiteiten die voor hen worden georganiseerd. De ervaring leert dat brugklassers met hun vragen vaak makkelijk aankloppen bij deze leerlingmentoren.