Medezeggenschapsraad


 

Onze school geeft ouders, personeel en leerlingen de ruimte om mee te denken over het schoolbeleid. Dat gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). Dit is een wettelijk verplicht orgaan, dat door de schoolleiding over aller

lei schoolzaken wordt geraadpleegd. De MR heeft een belangrijke stem. In bepaalde (in de wet omschreven) gevallen is goedkeuring door de MR zelfs vereist voordat plannen van de schoolleiding kunnen worden gerealiseerd.

 

De MR bestaat uit twaalf leden: zes personeelsleden, drie ouders en drie leerlingen. De volgende personen hebben zitting in de MR:

  • Personeel: Chris Oskam (voorzitter), Leonie Ripping-Klanderman (secretaris), Cees Mulder, Rob Dingenouts, Marinke Andrea en Daniël Pret
  • Ouders: Arjan Versteeg, Marleen Tolsma en Marieke Jonker
  • Leerlingen: Milan Otgaar (6V), Isabelle Haan (6V) en Lis Berger (4V)

 

De MR vergadert ongeveer zes tot acht keer per jaar over allerlei zaken die de school betreffen. Alle MR-vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats in de avonduren, tussen 18.00 en 21.30 uur. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor een vergadering? Mail dan naar de voorzitter mr@kajmunk.nl.

 

Klik hiernaast voor alle vergaderdata: MR vergaderdata (2022-2023)

Klik hiernaast voor het jaarverslag: Jaarverslag MR (2021-2022)