Medewerkers


Het Kaj Munk College staat bekend om zijn goede sfeer. Dat merk je in de personeelskamer, in de klassen en in de rest van de school. Collega’s zijn betrokken bij elkaar en bij de leerlingen, maar ook ouders zijn op een positieve manier betrokken bij de school.

 

Als opleidingsschool begeleiden wij docenten in opleiding en startende docenten op een professionele manier. We werken in teams en dat heeft een positieve invloed op het school- én het werkklimaat. Bovendien maakt dit het mogelijk het werk eerlijk en naar draagkracht te verdelen.

 

Het Kaj Munk College maakt onderdeel uit van stichting IRIS. Opleiden en ontwikkelen staat bij IRIS centraal. Wij kennen uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder uitgebreide scholingsmogelijkheden. Bovendien zijn er volop loopbaanperspectieven binnen de aangesloten scholen. Goed onderwijs staat of valt met de kwaliteit van docenten. Onze school draagt daarom bij aan het verzorgen van een goede praktijkopleiding voor nieuwe docenten. Wij zijn opleidingsschool voor studenten van onder andere de Vrije Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam. Onze school heeft zo al aan veel studenten de mogelijkheid gegeven ervaring op te doen in het onderwijs. Onze nauwe contacten met de lerarenopleidingen leveren ons bovendien nieuwe ideeën en inzichten die het onderwijs ten goede komen.

 

Werken op onze school? Bekijk het actuele overzicht van onze vacatures.

 

Werken in teams

De school wordt geleid door de schoolleiding, die wordt gevormd door de rector, de zes onderwijskundige teamleiders en het hoofd bedrijfsvoering. De teamleiders geven elk leiding aan een team van docenten die met elkaar verantwoordelijk zijn voor het onderwijs aan en de begeleiding van leerlingen in de desbetreffende klassen. De teamleiders worden hierin ondersteund door de leerlingcoördinatoren. We hebben gekozen voor deze teamstructuur om goed vorm te kunnen geven aan onze ambitie om een warm en duidelijk schoolklimaat te creëren. Integrale leerlingbegeleiding is daarvoor een belangrijk middel. Het hoofd bedrijfsvoering geeft leiding aan het onderwijsondersteunend personeel. Een team van medewerkers dat vanuit de eigen discipline bijdraagt aan een prettige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers.

 

 

Vanaf dit schooljaar is de organisatie als volgt ingedeeld

dhr. S. Mijnsbergen

Rector

Mevr. H. Hengst

Teamleider

3 t/m 6 vwo

Mevr. T. Jansen

Teamleider

1 en 2 mavo

dhr. D. Koehorst

Teamleider

4 en 5 havo

dhr. R. Pereira

Teamleider

3 en 4 mavo

Mevr. S. Siddré

Teamleider

1 en 2 havo/vwo

Dhr. E. Dekker

Hoofd bedrijfsvoering