Leerlingondersteuning


‘Van onze leerlingen, uw kind’

Het Kaj Munk College is een school waar je als leerling graag bent, waar je werkt aan je toekomst en waar iedereen zijn/haar plekje kan vinden. Daarom besteden we veel aandacht aan de begeleiding van al onze leerlingen. Voor de begeleiding van leerlingen zijn de leerlingondersteuning, leerlingcoördinatoren, mentoren, TOP-coaching, vertrouwenspersonen en het studielokaal in beeld. Als het nodig is, betrekken we in overleg met ouders ook extern gekwalificeerde deskundigen erbij. Onze begeleiding begint al bij de eerste stap die leerlingen als brugklasser in de school zetten. Zo zorgen we ervoor dat elke nieuwe leerling zich bij ons welkom voelt.

 

‘Soms is extra ondersteuning nodig’

Sommige leerlingen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig tijdens hun schoolloopbaan. Eventuele problemen, die het leren en de persoonlijke ontwikkeling kunnen belemmeren, proberen we snel op te sporen. Vaak gebeurt dat al in de overdracht door de basisschool, maar we zetten zelf ook een aantal screenings- instrumenten in, onder andere voor het opsporen van dyslexie. Ook zijn er trainingen om te leren omgaan met faalangst en om de sociale vaardigheden te verbeteren.

 

De medewerkers van de leerlingondersteuning op het Kaj Munk College zijn:

dhr. J. van Ooijen

mevr. N. Bakker

mevr. E. Plasmans

dhr. N. Peters

mevr. M. Andrea

Klik op de ondersteuningskalender hieronder om te zien welke vormen van begeleiding er zijn en hoe je hiervoor in aanmerking komt.

 

Samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden (SWVAM)

Passend onderwijs realiseren we met elkaar. Het SWVAM ondersteunt scholen (VO) met geld, ervaring en kennis. We zorgen ervoor dat professionals elkaar ontmoeten, van elkaar leren en elkaar helpen. Klik voor meer informatie op het logo.