Kunst, Media & Cultuur


‘EEN KUNSTPALET’

Kunst, Media en Cultuur (KMC) spelen een centrale rol op het Kaj Munk College. Bij de vorming en ontwikkeling van jouw persoon zijn culturele verschillen en overeenkomsten, andere invalshoeken en perspectieven een substantieel deel van je ‘mens worden’. Hierbij is het van essentieel belang dat je in aanraking komt met KMC-activiteiten in zowel passieve en actieve zin.
Je kijkt vanuit het heden en verleden naar de toekomst, waarbij cultuur alles is wat mensen denken, doen en maken. Jij geeft hier vanuit je eigen achtergrond betekenis aan.

 

BEN JIJ CREATIEF?

Dan kan beeldende vorming wel eens jouw favoriete vak zijn.

Kruip je vaak in de ‘huid’ van een ander en sta je graag op het podium? Dan kan je met het vak drama zeker uit de voeten!

Creativiteit verwijst naar spelen, inleven, ontdekkend-onderzoekend leren, exploreren, experimenteren, maken, evalueren en presenteren binnen de praktijk en theorie. Op welke manier kan het net even anders waardoor er meer waarde ontstaat?

 

ZONDER CREATIVITEIT GEEN NIEUWE OPLOSSINGEN

Maar we doen meer. In de onderbouw krijg je een breed aanbod aan kunstactiviteiten, zowel binnen als buiten de les. Zo bezoek je in de brugklas het Mediafestival en woon je een muziekvoorstelling op school bij. Tijdens de activiteiten van KMC werk je direct samen met kunstenaars, bekijk je voorstellingen en krijg je een kijkje in de creatieve wereld. Want zonder creativiteit, geen nieuwe oplossingen. Om tot nieuwe inzichten te komen en die te kunnen toepassen, is die creativiteit van denken is bij andere vakken nodig.

 

Vanzelfsprekend wordt het KMC-activiteitenprogramma niet in plaats van, maar naast de oorspronkelijke kunstvakken drama, BV2 (tekenen), BV3 (handvaardigheid), muziek, media, beeldende vorming en culturele kunstzinnige vorming (CKV) aangeboden. Op deze manier bieden wij een zo breed mogelijk ‘kunstpalet’ aan.