Zoeken

Kunst media cultuur & kunstvakken

Op het Kaj Munk College besteden we veel aandacht aan kunst, media en cultuur (kmc). In de onderbouw krijg je een breed aanbod waarin je kennis maakt met verschillende kunstdisciplines om zo te ervaren wat je het leukste vindt. In de bovenbouw kun je je dan vervolgens gaan verdiepen in die leukste vakken.
Naast de vakken muziek, tekenen, handvaardigheid, beeldende vorming, drama, multimedia en culturele kunstzinnige vorming (ckv) krijg je tijdens je schooltijd een gevarieerd aanbod KMC activiteiten: diverse voorstellingen, excursies, vakoverstijgende projecten, een KMC-uur met drama en multimediales, 'kunstenaar in de klas' en multimediaworkshops.
Je leert creatief denken, waarnemen en visualiseren. Al met al krijg je een brede algemene kunstzinnige ontwikkeling waar je de rest van je leven wat aan hebt. 

Een voorbeeld van het activiteitenschema KMC voor schooljaar 2019-2020:


KMC Activiteitenschema 1920.pdf