Kaj Munk in het nieuws!

In de nieuwsbrief van ‘Smart Makers Academy’ wordt het Kaj Munk College genoemd. Twaalf leerlingen van het Kaj Munk College en het Bonhoeffercollege doen mee aan de ‘Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen‘.

‘Geluid-adaptief bouwen’ is een manier van stedenbouwkundig en architectonisch ontwerpen, waarbij bebouwing voor afscherming tegen vliegtuiggeluid zorgt. Hierbij kan de bebouwing – en dan met name de vorm en hoogte van de gebouwen, gevelmaterialen en de indeling van gebouwen – stillere ruimten binnen en rondom de gebouwen creëren.

De komende 6 maanden zullen 12 leerlingen van het Bonhoeffercollege en Kaj Munk College zich buigen over de vraag: hoe kunnen we geluid-adaptief bouwen in het stationsgebied Nieuw Vennep in de Haarlemmermeer. Ze gaan daarvoor onderzoek doen en zullen uiteindelijk op de ‘Makathon Geluidadaptief en Circulair bouwen’ medio 2021 hun ontwerpen presenteren!