Zij-instroom


Wij zijn blij dat u uw kind op Kaj Munk wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is. Bij de aanmelding betreft leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6 is het volgende van belang om mee te nemen:

 

  • de laatste schoolrapporten
  • de testgegevens van de middelbare school
  • dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

 

We weten nog niet of er plaats is aan het eind van het schooljaar, maar wij kunnen uw kind op de wachtlijst zetten. Om uw kind op de wachtlijst te kunnen plaatsen, hebben we een ingevuld zij-instroomformulier nodig (zie link in de bevestigingsmail na inschrijving). Deze dient ingevuld te worden door de huidige school. Zodra wij het formulier binnen hebben, zetten wij uw kind op de wachtlijst. We kunnen pas na de laatste rapportvergaderingen en de nieuwe klassensamenstelling bepalen of er ruimte is. Voor deze tijd voeren we nog geen gesprekken met potentiële nieuwe leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). Uiteraard kunt u wel altijd schriftelijk of per mail zaken kenbaar maken. Dit schooljaar zitten een aantal leerjaren vol. Mocht het om een verhuisgeval gaan, neem dan contact op met de administratie.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met: b.bakkum@kajmunk.nl

 

De inschrijving gaat via onderstaande formulier.