Zij-instroom


Wij zijn blij dat u uw kind op Kaj Munk wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is. Bij de aanmelding betreft leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6, hebben wij de volgende informatie nodig:

 

  • Inschrijfformulier zij-instroom (zie hieronder)
  • Ingevuld zij-instroomformulier (in te vullen door de huidige school)
  • Aanwezigheidsoverzicht
  • Laatste schoolrapporten of cijferlijsten
  • Testgegevens van de school van herkomst
  • Andere gegevens/rapporten die van belang zijn voor de school (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek, dyslexie en/of andere diagnoses)
  • Als er begeleiding plaatsgevonden heeft op de vorige school een OPP (Ontwikkelings- en PerspectiefPlan)

 

We weten nog niet of er plaats is aan het eind van het schooljaar, maar wij kunnen uw kind op de wachtlijst zetten. Om uw kind op de wachtlijst te kunnen plaatsen, hebben we een ingevuld zij-instroomformulier nodig (zie link in de bevestigingsmail na inschrijving). Deze dient ingevuld te worden door de huidige school. Zodra wij alle gevraagde informatie binnen hebben dan komt uw kind op de wachtlijst. Mocht het om een verhuisgeval gaan, dan geldt het volgende:

 

Verhuizen naar de Haarlemmermeer?

Verhuist u van buiten deze regio naar de gemeente Haarlemmermeer en zoekt u een middelbare school voor uw kind?
Elke leerling die naar de Haarlemmermeer verhuist, valt na inschrijving bij een van de scholen onder de “zorgplicht” van die school. Dat betekent dat de leerling geplaatst wordt op de school van zijn/haar keuze of, als dat niet mogelijk is, we een plaatsing verzorgen op één van de andere scholen in de Haarlemmermeer.
N.B.  Een verhuizing binnen de regio Haarlemmermeer valt niet onder deze regel.

Nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met: administratie@kajmunk.nl

 

De inschrijving gaat via onderstaande formulier.