Zij-instroom


Wij zijn blij dat u uw dochter of zoon op Kaj Munk wilt aanmelden. De aanmelding kan alleen middels een persoonlijk gesprek waarbij de betreffende leerling aanwezig is. Bij de aanmelding betreft leerjaar 2,3, 4, 5 of 6 is het volgende van belang om mee te nemen:

 

  • de laatste schoolrapporten
  • de testgegevens van de middelbare school
  • dyslexie-/dyscalculieverklaring met bijbehorend orthopedagogisch rapport (indien van toepassing)

 

Het is mogelijk om vanaf 1 april een afspraak te maken voor een aanmeldingsgesprek. Pas na de eindvergadering in juli kunnen wij definitief uitsluitsel geven over of wij de leerling kunnen plaatsen, of niet. Dit schooljaar zitten een aantal leerjaren vol. Mocht het om een verhuisgeval gaan neem dan contact op met de administratie.

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Mocht u toch nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met onze administratie.
E-mail: administratie@kajmunk.nl

 

De inschrijving gaat via onderstaande formulier.