Inschrijven havo/mavo


Voor het toelaten en plaatsen van een leerling gaan wij uit van het basisschooladvies. Dit is het enige criterium dat wij hanteren. Met alle leerkrachten hebben we overleg over het advies en de mogelijkheden tot plaatsen. Leerlingen met een vmbo-t advies kunnen er vanuit gaan dat ze aangenomen worden in een mavo brugklas. De toelatingscommissie beoordeelt bij twijfel of je toegelaten wordt.

 

VRAGEN

Hebben jij of je ouders vragen over het toelatingsbeleid van het Kaj Munk College, dan is het mogelijk een gesprek aan te vragen met een van de hiervoor verantwoordelijke teamleiders: de heer R. van der Kaaij (r.vanderkaaij@kajmunk.nl) of de heer J. van der Weijden (t.jansen@kajmunk.nl).

 

Inschrijving

Het inschrijfformulier kun je hieronder downloaden.

 

Het inschrijfformulier dient vóór 7 maart 2022 samen met het onderwijskundig rapport in ons bezit te zijn.

 

TOELATINGSPROCEDURE
  • De nieuwe toelatingsprocedure Haarlemmermeer 2021-2022 volgt binnenkort.