Inschrijven havo/mavo-Bètadesign


Voor het toelaten en plaatsen van een leerling gaan wij uit van het basisschooladvies. Dit is het enige criterium dat wij hanteren. Met alle leerkrachten hebben we overleg over het advies en de mogelijkheden tot plaatsen.
Leerlingen met een vmbo-t advies kunnen er vanuit gaan dat ze aangenomen worden in een mavo brugklas. Voor toelating tot de mavo Bètadesignklas gelden aanvullende eisen. De toelatingscommissie beoordeelt bij twijfel of je toegelaten wordt en voor welke klas dit het geval is.

 

Vragen

Hebben jij of je ouders vragen over het toelatingsbeleid van het Kaj Munk College, dan is het mogelijk een gesprek aan te vragen met een van de hiervoor verantwoordelijke teamleiders: de heer R. van der Kaaij (r.vanderkaaij@kajmunk.nl) of de heer J. vanderweijden (t.jansen@kajmunk.nl).

 

Motivatie & inschrijving

Om toegelaten te worden tot de mavo Bètadesignbrugklas:

  • heb je een vmbo-t advies nodig
  • blijkt uit het onderwijskundig rapport van je basisschool dat je qua inzet, intelligentie en belangstelling voldoende mogelijkheden hebt om naast de verplichte lessen het extra programma te doen

 

Klik op onderstaande link om je aan te melden.

 

Het inschrijfformulier dient vóór 7 maart 2022 samen met het onderwijskundig rapport in ons bezit te zijn.

Plaats nemen in deze klas gebeurt voor ten minste één schooljaar. Tussentijds overstappen naar een ‘gewone’ brugklas is in principe niet mogelijk.

 

Toelatingsprocedure
  • De toelatingsprocedure Haarlemmermeer 2021-2022 volgt binnenkort.