Inschrijven brugklas


Zoals bekend hebben de besturen van de VO-scholen in de Haarlemmermeer besloten over te gaan tot loting. Binnen Haarlemmermeer is sprake van loting indien een school te veel aanmeldingen krijgt (PO besluit loting Haarlemmermeer). Dit betekent dat je je als leerling inschrijft bij de VO-school van je eerste keuze.

Let op! Om je inschrijving geldig te maken, moet je naast het inschrijfformulier van de VO-school van je eerste keuze ook het Aanmeldformulier Voortgezet Onderwijs Haarlemmermeer invullen. Op dit aanmeldformulier geef je aan welke school (naast je eerste keuze) je tweede of derde keuze is. Dit is belangrijk, wanneer je onverhoopt wordt uitgeloot voor de school van je eerste keuze. Dit aanmeldformulier is vanaf half februari aanwezig op jouw basisschool en zal door de leerkracht van groep 8 worden verstrekt. Zit je niet op een basisschool in de Haarlemmermeer, dan heeft jouw juf/meester toch deze formulieren voor de Haarlemmermeer. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de VO-school van je eerste voorkeur.

 

Het aanmeldformulier en het inschrijfformulier

Hoe het papieren aanmeldformulier eruit ziet kun je HIER alvast digitaal bekijken. Er is een uitleg waarin je precies kunt nalezen hoe je het aanmeldformulier moet invullen, deze vind je door HIER te klikken.

Heb je nog vragen, dan kun je deze het beste eerst stellen aan je eigen meester of juf, maar HIER vind je alvast de antwoorden op veel gestelde vragen over de lotingsprocedure in de Haarlemmermeer. Je mag natuurlijk ook contact opnemen met onze school of mailen met r.vanderKaaij@Kajmunk.nl of j.vanderweijden@kajmunk.nl