In het kort


 • De school staat in de Hoofddorpse wijk Pax
 • We leiden op voor de diploma’s mavo, havo en vwo
 • Enthousiast, professioneel en vernieuwend docententeam dat wordt bijgestaan door een evenzo enthousiast en professioneel team van ondersteuners
 • We hebben goede doorstroom- en slagingspercentages
 • De school telt ca. 1450 leerlingen en ca. 180 medewerkers
 • We hebben een mooie schoolcampus met goede voorzieningen in drie  gebouwen, het Capitool, het Paviljoen en de Piramide (computers, digiborden, laboratorium, Technasium werkplaats, ruimten voor kunst en cultuur etc.)
 • De school profileert zich in bètaonderwijs: in de mavo met het profiel Bètadesign, in de havo met aparte Technasiumklassen en in het vwo met de Science-Technasiumklassen
 • Er is veel aandacht voor Kunst, Media & Cultuur (KMC), onze schoolbrede profilering. Dit uit zich o.a. in het jaarlijkse Lentefeest in theater De Meerse en extra kunstvak aanbod in de onderbouw en verdieping in de kunstvakken in de bovenbouw
 • We werken in blokken en met een voortschrijdend gemiddelde
 • Waarden en normen vanuit de protestants-christelijke traditie zijn ons vertrekpunt
 • We werken aan een warm en duidelijk school- en leerklimaat met veel persoonlijke aandacht, binnen duidelijke kaders en afspraken
 • Er is intensieve leerlingbegeleiding en extra aandacht voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
 • We bieden een scala aan gevarieerde buitenlesactiviteiten
 • Leerlingen worden uitgedaagd actief en zelfstandig te leren
 • Toptalenten in bijvoorbeeld sport en dansen krijgen speciale faciliteiten
 • Als opleidingsschool bieden we faciliteiten aan docenten-in-opleiding en hebben we nauwe banden met verschillende lerarenopleidingen
 • Onze school is onderdeel van OPeRA, VO-HO Overkoepelend Onderwijs Netwerk Partners Regio Amsterdam e.d. en werkt nauw samen met verschillende universiteiten en hoge scholen voor een goede aansluiting met het vervolgonderwijs en continue kwaliteitsverbetering van ons eigen onderwijs. Zie opera-educatie.nl
 • De school maakt deel uit van IRIS, stichting voor christelijk voortgezet onderwijs
 • Het Kaj Munk College is een Jet-Net school, is actief in het netwerk bètapartners en heeft veel contacten met het bedrijfsleven