Het geheim van de Polderboys

De Eureka!Cup is een landelijke ontwerpwedstrijd met technologische en (natuur-)wetenschappelijke vraagstukken voor jongeren uit leerjaar 1 t/m 3 van havo-vwo. Het project laat toepassingen zien van technologie en natuurwetenschappen in relatie tot een maatschappelijk relevant onderwerp. Samen met bedrijven en overheidsinstellingen worden ontwerpopdrachten ontwikkeld die enerzijds zo realistisch mogelijk zijn (het bedrijf is hier zelf ook mee bezig) en anderzijds aansluiten op de belevingswereld van jongeren.

Defensie beschermt wat ons Nederlanders lief is en strijd voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Hiervoor worden veel verschillende transportmiddelen gebruikt, variërend per krijgsmachtdeel van tanks tot helikopters. Elk transportmiddel heeft haar eigen aandrijvende motor en vergt een andere specialiteit van het technische personeel bij Defensie. Dit vereist niet alleen veel verschillend opgeleid personeel, maar ook veel verschillende reserveonderdelen voor onderhoud en het verhelpen van een defect. Defensie daagt leerlingen uit om een universele modulaire motor te ontwerpen die de verschillende transportmiddelen kan aandrijven en zo Defensie te helpen!

De Polderboys (Juul Rooks, Dany Bergkamp en Joost Burgers) zijn deze opdracht voor het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) op hun eigen pragmatische manier aangevlogen. Nadat zij zich hadden ingelezen in de opdracht was het voor de boys duidelijk dat ze dan ook zo’n modulaire motor daadwerkelijk zelf wilden bouwen. Zij hebben dan zo wat alle garages in de regio platgebeld om aan een motor te mogen sleutelen. Uiteindelijk zijn ze in Purmerend bij een garage terecht die hun een oude tweetakt  scooter ter beschikking stelde. De boys zijn daar ter plekke begonnen met sleutelen, hebben het motorblok gedemonteerd en gerepareerd. Dit motorblok mochten ze vervolgens mee naar huis nemen. Vervoer hadden de boys zelf geregeld. Vervolgens hebben de boys Defensie platgebeld om ergens uitleg te krijgen over defensiemotoren. Zij zijn uiteindelijk beland bij de Marine in Den Helder. Daar kregen ze behalve een voedzame maaltijd (frikandellen) een rondleiding langs de scheepsmotoren en hebben ze hun opdracht voorgelegd aan motorexperts van de marine. Deze kennis hebben ze per trein mee naar huis genomen.

Purmerend en Den Helder zijn door de boys samengevoegd tot een nieuw concept voor Defensiemotoren, waarbij de boys om goed gemotiveerde redenen een eigen draai hebben gegeven aan de opdracht. Dit heeft geresulteerd in een werkend prototype, gemaakt op de werf bij Burgers Betonbouw in Kudelstaart, waarbij eenzelfde type hybride motor met verschillende vermogens geplaatst kan worden in verschillende militaire voertuigen. Van dit werkende en gepantserde prototype hebben de boys een mooie film gemaakt die is ingezonden voor de Eureka!Cup. Een overtuigende presentatie in Teams maakte de Polderboys, samen met de Motorbende (eveneens Kaj Munk) tot winnaars van de Eureka!Cup!

In de coronamaanden april en mei hebben de Polderboys nog een flinke extra inspanning, veelal in eigen tijd, geleverd om in beeld te komen voor ScienceMakers. Het prototype is opnieuw verbeterd, de film is verbeterd, er is een blog geschreven, interviews zijn gehouden…. Al deze inspanningen zijn niet voor niets geweest. Een professioneel filmteam van ScienceMakers heeft het geheim van de polderboys mooi in beeld gebracht. Klik hier voor het filmpje.

In de komende tijd zullen we wellicht nog meer horen van de boys omdat ze voor ScienceMakers ook nog voor de publieksprijs gaan! Tip: laat je stem niet verloren gaan en stem dan op de Polderboys.

Een excellent team om trots op te zijn!

Ben Ewals, docent O&O