Skillslab


Het is zo ver!

De O&O-leerlingen uit klas 1, 2 en 3 zijn begonnen met hun skillslabs.

 

Waarom skills?

Skills zijn vaardigheden die de leerlingen nodig hebben voor hun O&O-projecten, maar ook vakoverstijgend kunnen zij de vaardigheden inzetten. Het vak skills wordt 2 uur per week gegeven gedurende een half jaar door experts. Per jaar kunnen de leerlingen 2 verschillende skills doen. De leerlingen hebben na drie jaar O&O 6 skills aangeboden gekregen.

 

Toolbox

Wij denken dat hoe meer en beter de leerling bepaalde vaardigheden beheerst,  hoe groter het repertoire en hoe hoger de kwaliteit van het eindresultaat zal zijn.
Skillslabs zijn bedoeld om de ‘Toolbox van vaardigheden’ van de leerling stevig te vullen.

In onderstaande link staan de verschillende skills beschreven zoals dit met de leerlingen gecommuniceerd is.