Het vak O&O


Onderzoek & Ontwerpen

Het Technasium heeft een eigen examenvak: Onderzoek & Ontwerpen, kortweg O&O. In dit vak los je bèta-technische problemen op.

 

Wat doe je bij O&O?

Een O&O-project begint altijd met een opdrachtgever die een probleem heeft. Als het kan ga je bij hem langs om uitleg over het vraagstuk te krijgen. Daarna ga je in een team aan de slag om een oplossing te vinden. Je werkt vier lesuren per week aan het project in de O&O-werkplaats. Met een docent heb je regelmatig werkoverleg. Na ongeveer acht weken is het project klaar en houd je een eindpresentatie. De opdrachtgever probeert om daarbij aanwezig te zijn. Hij kijkt met de ogen van een vakman en je zult merken: hij kijkt weer heel anders dan je docent.

 

Keuzeprojecten

In het voorexamenjaar start je met keuzeprojecten. Je mag dan zelf de onderwerpen van je projecten bedenken. Dat doe je in een team met medeleerlingen die dezelfde interesses hebben. Samen zoek je een opdrachtgever voor je eigen project. Een keuzeproject duurt een half jaar en de lessen zijn niet meer allemaal strak ingepland. Je kunt dus ook vrij werken in de werkplaats of buiten school.

 

De meesterproef

In het eindexamenjaar voer je één groot project uit. Je werkt zoals altijd samen in een team. Binnen dat team word je specialist in een onderwerp. Daarvoor kan je de uren van je profielwerkstuk gebruiken. Voor de meesterproef krijg je een expertbegeleider uit het hoger onderwijs. Hij of zij beoordeelt samen met je O&O-docent jullie werk.