Havo/mavo


De brugklas staat in het teken van het wennen aan het voortgezet onderwijs. Elke klas heeft een eigen mentor. In de mentorlessen wordt o.a. aandacht besteed aan je studiehouding, het plannen van je schoolwerk en het groepsproces. De mentor kan je vragen beantwoorden en vroegtijdig eventuele problemen signaleren. In de brugklas wordt de mentor ondersteund door één of twee leerlingmentoren uit de bovenbouw.

 

Leerlingen met een mavo-advies worden geplaatst in een h/m-brugklas (havo/mavo). In de h/m-brugklas krijg je extra uitleg en meer individuele begeleiding. Als de resultaten aan het eind van het jaar dusdanig zijn (zie schoolgids), is bevordering naar 2 havo mogelijk. In de brugklas wordt een 3-daags introductiekamp georganiseerd en zijn er dagexcursies. Leerlingen die geen Bètadesign (T&T) volgen, krijgen les in LO2 (verdieping lichamelijke opvoeding), drama en beeldende vorming. Wil je meer weten over Bètadesign (T&T), klik dan hier.

 

In de 2e klas van de mavo staat er een aantal nieuwe vakken op het rooster, zoals natuur-, scheikunde en Duits. In deze klas wordt een begin gemaakt met het LOB-programma (loopbaanoriëntatie). Hierin worden de leerlingen, onder leiding van decaan en mentor, voorbereid op hun profielkeuze. Eén van de dagexcursies gaat naar Choice, een opleidingenmarkt waar de leerlingen kennis kunnen maken met vele mogelijke vervolgopleidingen in het mbo.

 

In de 3e klas van de mavo hebben de leerlingen voor een profiel gekozen. Dat betekent dat ze enkele vakken kunnen laten vallen. Het is mogelijk om examen te doen in vakken als drama, beeldende vorming en LO2 (lichamelijke opvoeding). Klas 3 biedt leerlingen de mogelijkheid om zich op deze vakken te oriënteren. De voortgang in het LOB-programma wordt o.a. bepaald door de opleidingenmarkt, waarbij een aantal mbo-opleidingen zich presenteren en de beroepsoriënterende stage. Bij de beroepsoriënterende stage zoeken de leerlingen een stageplek bij een instelling of bedrijf om zich gedurende een week te oriënteren op een mogelijk beroep en een daarbij horende vervolgopleiding. In klas 3 zal een definitief examenpakket worden vastgesteld. Leerlingen die bijzonder goed presteren kunnen al in klas 3 examen doen in een vak. De vakken CKV (culturele en kunstzinnige vorming) en maatschappijleer worden in klas 3 al afgesloten. Ook maakt de leerling een begin met het profielwerkstuk, gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

 

In klas 4 is er meer ruimte voor maatwerk. Alle leerlingen volgen een extra examenvak. Behalve de klassikale lessen kunnen leerlingen ook  kiezen voor extra lessen (maatwerkuren). Dit kan een uur zijn waarin extra uitleg wordt gegeven voor een bepaald vak, maar ook bijvoorbeeld een les, gericht op de doorstroming naar de havo. In het begin van het schooljaar vindt de buitenlandreis plaats. De leerlingen kiezen tussen een cultuur-/geschiedenisreis naar Praag en een cultuur-/theaterreis naar Londen. Het LOB-programma zal in klas 4 gericht zijn op de keuze van een vervolgopleiding.

 

Klik hier om je in te schrijven voor de brugklas.