Corona update

Update coronanieuws: 1-3-2021

Beste leerlingen, beste ouders,

Hoera, we mogen weer fysiek onderwijs geven,  zo is bevestigd tijdens de persconferentie van 23 februari. Hierbij geldt dat de anderhalvemeterregel nu ook voor de leerlingen onderling van kracht is. In de praktijk houdt dit in dat alle eindexamenleerlingen klassikaal leskrijgen in de extra grote lokalen en/of aanpalende lokalen en dat alle niet-examenleerlingen de ene week twee dagen en de andere week drie dagen fysiek les krijgen op school. Daartoe zijn alle niet-examen-klassen en -clusters ingedeeld in een subgroep A of B. Via magister weet elke leerling in welke groep hij zit en via de A en de B in het rooster wanneer hij/zij les op school heeft en wanneer hij/zij thuisonderwijs heeft. Voor alle coronamaatregelen verwijzen we graag nog een keer naar ons coronaprotocol  en ons schrijven van 1 maart om zo samen met elkaar coronabesmettingen op school zo veel mogelijk te voorkomen.

Wij zien ernaar uit jullie weer te verwelkomen!

Mocht je nu als leerling onverhoopt positief getest worden, dan vragen wij je dit door te geven via ziekmelding.  Wanneer, hoe en waar je je kunt laten testen op Covid-19 in de Haarlemmermeer, lees je hier.

Als school blijven wij de officiële berichtgeving nauwlettend volgen. Onze bronnen zijn de website van de RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.