Corona update

Update coronanieuws

Beste leerlingen, beste ouders,

We hopen dat alle leerlingen een fijne opstart van het schooljaar hebben gehad afgelopen week. Graag informeren we jullie in het kader van corona over een tweetal zaken:

Streamen
Aangezien een aantal leerlingen helaas thuis in quarantaine zitten vanwege corona, bieden we voor die leerlingen uiteraard onderwijs op afstand aan. Let wel, dit geldt alleen voor leerlingen die daadwerkelijk in quarantaine zitten vanwege corona en is niet beschikbaar door overige redenen. Aangezien we nu weer volledig fysiek lesgeven op school, hebben de leerlingen op school voorrang op de leerlingen thuis. Als een leerling die thuis in quarantaine zit extra begeleiding of instructie nodig heeft, dan kan dit bij de mentor worden aangegeven.

Geen mondkapje
Het is mogelijk dat een leerling vanwege medische redenen geen mondkapje op kan. In dat geval moet de leerling een kaart bij zich dragen waarop dit staat aangegeven. Docenten mogen hier altijd om vragen.

Verder blijft het coronaprotocol van kracht blijft, evenals het gebruik van de zelftesten, zie ook poster over zelftesten en extra informatie voor de ouders over zelftesten. Via deze link vind je belangrijke informatie van de GGD. Wanneer, hoe en waar je je kunt laten testen op Covid-19 in de Haarlemmermeer, lees je hier.

Als school blijven wij de officiële berichtgeving nauwlettend volgen. Onze bronnen zijn de website van de RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.