Corona update

Update coronanieuws: 13-01-2021

Beste leerlingen, beste ouders,

Tegen beter weten in hadden we toch stiekem de hoop iedereen vanaf 18 januari weer op school te mogen ontvangen. Helaas hebben we tijdens de persconferentie van 12-1-2021 vernomen dat de scholen nog drie weken langer dicht moeten blijven en dat nu ook leerlingen onderling anderhalve meter afstand dienen te houden. Deze anderhalvemeterregel geldt vooralsnog alleen voor de komende drie weken en wordt ingesteld uit voorzorg, omdat er nog veel onduidelijkheid is over de ontwikkeling en besmettelijkheid van de ‘Britse variant’ van het virus. Voor de periode na 7 februari maakt het kabinet een nieuwe afweging.

Om alle eindexamenkandidaten nu toch zoveel mogelijk les te kunnen geven (en niet per toerbeurt met tussenuren op school of via streaming), hebben wij er daarom toch voor gekozen in de ochtend alle lessen online te geven om zo in de middag ruimte te creëren voor maatwerk, extra uitleg/les op school (of via online) en voor het beantwoorden van vragen.

Vanaf maandag 4 januari tot nu maandag 8 februari worden voor alle leerlingen alle lessen online gegeven volgens het 30-minuten rooster, met de mogelijkheid tot maatwerk in de middag. Hier vind je alle informatie hoe het thuisonderwijs ingericht is.

Leerlingen van ouders met cruciale beroepen en leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn wel fysiek op school aanwezig,  evenals de eindexamenleerlingen die (in de middag) afspraken hebben gemaakt met hun docenten voor extra lessen en/of uitleg.

Voor nu wensen wij iedereen succes met de online lessen en zijn er vragen en/of onduidelijkheden, aarzel dan niet om contact op te nemen met je mentor, leerlingcoördinator of teamleider. Houd vol, wij zijn er trots op hoe jullie je staande houden in deze zware tijd!

Mocht je nu als leerling onverhoopt positief getest worden, dan vragen wij je dit door te geven via ziekmelding.

Wanneer, hoe en waar je je kunt laten testen op Covid-19 in de Haarlemmermeer, lees je hier.

Als school blijven wij de officiële berichtgeving nauwlettend volgen. Onze bronnen zijn de website van de RIVM (RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.