Career Day

Donderdag 9 maart is 5 vwo met een technisch profiel naar de Career Day Noordwest geweest bij Hogeschool Inholland Alkmaar, georganiseerd door Jet-Net Vrienden en Bètapartners.

De Career Day is georganiseerd om leerlingen te enthousiasmeren over wat technologie is, waar technologie is, wie er werken in de technologie en wat ze er zelf mee kunnen. Er stonden stands van diverse bedrijven waar onze leerlingen workshops volgden om zo meer over de betreffende beroepen te weten te komen. Ze gingen zelf bouwen, proberen, proeven, programmeren, raden en rekenen. Kortom: Ervaren!

Het was leuke middag!