Biotechnologie

Al vele jaren wordt op het Kaj Munk College bij biologie- en NL&T-lessen extra aandacht gegeven aan ‘biotechnologie’. Dat gebeurt voornamelijk in de lessen aan bovenbouw havo en vwo, bijvoorbeeld door het inzetten van reizende dna-labs en het aanbieden van onze eigen NL&T-module in 5 vwo. Een enthousiaste club docenten en TOA’s is hier de drijvende kracht achter.

Een belangrijke partner van de reizende dna-labs sinds 2017 is ABE. Sinds een paar jaar bieden zij de master teacher fellowship aan, dat docenten de mogelijkheid biedt hun expertise in te zetten om in samenwerking met ABE zelf lesmateriaal op het gebied van biotechnologie te ontwikkelen. Voor de tweede keer in een paar jaar tijd, mag een docent van onze school hieraan deelnemen. Paula Mittelberg (docent biologie en NL&T) zat bij de eerste lichting en dit jaar is dat Chris Oskam (docent scheikunde en NL&T). Het is een mooie mogelijkheid om biotechnologie-onderwijs op middelbare scholen toegankelijker te maken. Tegelijkertijd geeft het aan dat onze jarenlange betrokkenheid bij biotechnologie-onderwijs op de middelbare school erkend wordt. Naar verwachting presenteren Paula en Chris tegen het einde van dit schooljaar hun werk. We wensen ze veel succes!

Docenten en TOA’s biologie en NL&T