Bestuur IRIS


logo-stichting-IRISHet Kaj Munk College is onderdeel van IRIS, stichting voor christelijk voortgezet onderwijs. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem),  de HBM (Heemstede), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), Kaj Munk College (Hoofddorp), Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp (Hoofddorp), Vakcollege Thamen (Uithoorn) en International School Haarlem (Haarlem). Samen verzorgen deze zeven scholen het onderwijs voor ruim 7000 leerlingen.

 

Het bestuur

IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het managementteam van IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede.

 

Statement inzake privacy

Het bestuur verwerkt van al zijn leerlingen persoonsgegevens, vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de Privacy toelichting. Het bestuur  is verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze privacy toelichting leggen wij graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind omgaan.

 

Motivatie om te leren

Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. ‘Motivatie om te leren’, ‘organisatie van het onderwijs’, ‘leiderschap’ en ‘kansengelijkheid’ zijn de vier thema’s die de komende vijf jaar op de IRIS-scholen centraal staan.

 

Gemotiveerd leren versterkt het zelfvertrouwen van leerlingen én draagt bij aan de motivatie in latere levensfasen. Bovendien dragen gemotiveerde leerlingen ook sterk bij aan een prettig leerklimaat.

 

Het  strategisch meerjarenbeleid Motivatie om te leren is online als video beschikbaar.

 

Visie van IRIS

‘Motivatie om te leren’ ondersteunt de bedoeling van onze scholen om jonge mensen uit te dagen in hun ontdekkingstocht naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Wij zien het als onze opdracht dat zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste en verantwoordelijke jongvolwassen, voorbereid om hun unieke bijdrage in de samenleving te leveren. We werken hieraan vanuit een christelijke traditie en met een sterke gemeenschapszin, die zorgt voor een veilige sfeer op onze scholen. Op elk van onze scholen doen we dit vanuit ruimte en vertrouwen op een manier die past bij de eigenheid van de school.

Meer informatie over IRIS is te vinden op Stichting IRIS.