Stage mavo 3

In de week van 20 tot en met 24 januari zijn de leerlingen van 3 mavo op hun beroepsoriënterende stage geweest. Deze stage vormt onderdeel van hun loopbaanoriëntatie en begeleidingstraject (LOB-traject) en is een verplicht onderdeel van het lesprogramma in de mavo. Tijdens deze stage maken de leerlingen, vaak voor het eerst, kennis met het bedrijfsleven. Op de snuffelstage gaan ze meelopen met professionals in het bedrijfsleven om mee te maken of het beroep/werk/bedrijf, dat ze hebben uitgekozen, ook in werkelijkheid leuk en interessant is.

Voor sommigen is die keuze al lang een zekerheid en gaan ze hun stage doorbrengen op hun basisschool. Deels om te zien of werken in het onderwijs leuk is, deels als een soort heimwee naar vroeger.

De keuzes voor een stageplaats zijn veelzijdig. Zelfs stageplaatsen in het buitenland zijn aan de orde. Zo werd er al stage gelopen in Duitsland en dit jaar zelfs in Hongarije! Verder zijn winkels heel populair en wordt er bijvoorbeeld bij Afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden (zie foto) geleerd over duurzaamheid in de afvalverwerking.

Tijdens deze stage moeten de leerlingen allerlei opdrachten maken en documenteren om vast te leggen wat ze hebben gedaan en wat ze hebben geleerd. In de weken na de stages worden er presentaties gehouden in de klassen en vertellen ze elkaar wat er wel of niet leuk was aan hun stage. Want ook de conclusie dat het beoogde beroep niet hun ding lijkt te zijn, is een mooi leermoment!

Na deze, voor sommige leerlingen, zware stageweek zijn de leerlingen in veel gevallen blij weer op school te zijn, want werken (wat de stage toch ook een beetje is) is toch best wel vermoeiend. Ook dat is weer een mooi leerpunt na een geslaagde stageweek.