Begeleiding voor de (hoog)begaafde leerling


We bieden ook extra begeleiding voor wat we noemen ‘slimme onderpresteerders’: dat zijn (hoog)begaafde leerlingen die thuis en/of op school op de verkeerde manier gemotiveerd worden en/of nauwelijks hebben geleerd hoe ze hun eigen denken, handelen en leren kunnen sturen en controleren. Voor deze leerlingen bieden wij TOP-coaching aan in peergroups, waardoor leerlingen weer leren leren, zelf hun verantwoordelijkheid pakken, zelfvertrouwen krijgen en (weer) met plezier naar school gaan.