Begeleiding voor de (hoog)begaafde leerling


Begeleiding voor de ‘slimme onderpresteerder’

Vanaf dit schooljaar bieden we ook extra begeleiding voor de leerling die slim genoeg is, maar structureel een leerontwikkeling laat zien die niet past bij zijn/haar niveau. (Hoog)begaafde leerlingen die op school en thuis blijkbaar op de verkeerde manier gemotiveerd worden en/of nauwelijks hebben geleerd hun metacognitieve vaardigheden te gebruiken. Met metacognitie wordt bedoeld: kennis en vaardigheden om het eigen denken, handelen en leren te sturen en te controleren.

Slimme leerlingen hebben geen of minder metacognitie nodig om goed te presteren. Dit geldt vaak op de basisschool, soms ook nog tijdens de onderbouw van (mavo) havo/vwo, waardoor vaak pas vanaf de derde of vierde klas voortgezet onderwijs de slimme leerling hier last van krijgt. Voor deze leerlingen bieden wij nu TOP-coaching in peergroups, waardoor leerlingen weer leren leren, zelf hun verantwoordelijkheid pakken, zelfvertrouwen krijgen en (weer) met plezier naar school gaan.