Art & design


Het schooljaar 2019/2020 starten we met het nieuwe vak art & design. In dit vak besteden wij uitgebreid aandacht aan het vormgeven van ideeën waarbij je met hoofd, hart en handen werkt en wordt je uitgedaagd jezelf beeldend te ontwikkelen. Bij het vak art & design ga je zowel werken op het 2D als 3D. Ook maak je kennis met nieuwe technologieën.

 

Bij art & design leer je van alles over kunstuitingen in het heden en verleden. Ook leer je inzien wat vormgeven, kunst en de invloed hiervan op de wereld allemaal met elkaar en met jou te maken heeft! Weet je eigenlijk wel hoe belangrijk het is creatief te leren denken en werken? Als je dit kunt heb je zogezegd altijd een streepje voor! Creatieve denkers en doeners worden vaak ingeschakeld op allerlei gebied. Soms gaat dat over inrichting en vormgeving, maar creativiteit blijkt vaak een onmisbaar ingrediënt op momenten dat er een oplossing voor een probleem moet worden gezocht. Creativiteit is iets wat je kunt stimuleren door te doen, te maken, vorm te geven, te experimenteren, fouten te maken en oplossingen te zoeken.

 

Tijdens het vak art & design besteden we hier uitgebreid aandacht aan. De beeldende begrippen, vak-techniek en kunstgeschiedenis worden gekoppeld aan opdrachten die een raakvlak hebben met jouw belevingswereld en de maatschappij waarin je leeft.

 

Op het Kaj Munk College kun je het vak beeldende vorming als examenvak kiezen in de bovenbouw; het is dan een samenvoeging van 2D, 3D, technologie, nieuwe media en kunst en cultuurgeschiedenis.