Zoeken

Aanmelden

Als je naar het Kaj Munk College wilt gaan, moet je vóór 15 maart 2020 aangemeld zijn. De aanmelding hiervoor start in februari. Dit gebeurt meestal via je leraar van de basisschool. Hij of zij zorgt ervoor dat het aanmeldingsformulier samen met je onderwijskundig rapport bij het Kaj Munk College wordt aangeleverd. Het aanmeldingsformulier kun je downloaden van onze website en aan je leraar geven voor aanmelding.
Zit je niet op een basisschool in de regio Haarlemmermeer dan moet je het formulier door je ouders laten invullen en het samen met je onderwijskundig rapport bij het Kaj Munk College inleveren of naar de school opsturen.
Aangemelde leerlingen die niet voldoen aan toelatingscriteria krijgen direct bericht, zodat je je elders kunt aanmelden.
Voor leerlingen die een aanvullende ondersteuningsbehoefte hebben en op de basis daarvan in de basisschool al extra begeleid zijn, geldt een aparte regeling. Voor vragen hierover en over de aanmelding in het algemeen kunnen ouders terecht bij de heer R. van der Kaaij (r.vanderkaaij@kajmunk.nl), teamleider.


Aanmeldingsformulieren

Hieronder vind je aanmeldingsformulieren en andere relevante documenten.

Aanmeldingsformulieren

Toelatingsprocedure 1920

aanmeldingsformulier brugklas 1920
motivatiebrief mavo-betadesign 1920
motivatiebrief havo-technasium 1920
motivatiebrief vwo-science-technasium 1920

Informatiebrochure (cover + boekje). Dit is de informatie van 2018-2019.